Švédské korunovační klenoty

Švédské korunovační klenoty (Sveriges riksregalier) je soubor předmětů, které byly v minulosti používány při korunovacích švédských králů a královen, při úmrtí panovníků, při svatbách členů královské rodiny a také při zasedáních parlamentu.

Švédské korunovační klenoty-koruna královny Marie Eleonory
Koruna královny Marie Eleonory

Švédské korunovační klenoty tvoří:

  • Koruna Erika XIV – Koruna vyrobena v roce 1561 ve Stockholmu pro korunovaci Erika XIV (stejně jako královské žezlo a královské jablko). Poslední králem korunovaným touto korunou byl Oskar II. v roce 1873.
  • Královské žezlo – Zajímavostí je, že na vrcholu žezla byl původně velký safír s dvojitou řadou perel, který byl ztracen na konci osmnáctého století.
  • Královské jablko
  • Koruna královny Marie Eleonory –  Tato koruna byla vyrobena pro manželku Gustava II. Adolfa, královnu Marii Eleonoru Braniborskou v roce 1620 a byla používána jak králi tak královnami.
  • Koruna královny Luisy Ulriky – Koruna vyrobená ze stříbra, zdobená diamanty. Tato koruna byla používaná jako koruna manželek švédských králů a byla vyrobena pro královnu Luisu Ulriku v roce 1751 pro královnu Luisu Ulriku. Zajímavostí je, že byla vyrobena podle koruny francouzské královny Marie Leszczyńské.
  • Královnino žezlo a jablko
  • Roh na svatý olej – Jde o ampuli na svatý olej vyrobenou v roce 1606 ve tvaru kravského rohu jako odkaz na vikingskou minulost Švédska.
  • Státní meč Gustava Vasy