Památky UNESCO ve Švédsku

Visby, ostrov Gotland, Švédsko
Část hradeb města Visby

Švédsko má na Seznamu Světového dědictví UNESCO (památky UNESCO) patnáct zápisů, z toho o jeden se dělí s dalšími zeměmi. První švédský zápis mezi památky UNESCO je z roku 1991 a je jim Drottningholmský palác. Zatím nejnovějším švédským zápisem na Seznam Světového dědictví je z roku 2012 a jsou jim „Zdobené farmy v Hälsinglandu“.

Švédské památky UNESCO:

 • Drottningholmský palác – Letní královský zámek na ostrově na jezeře Mälaren.
 • Birka a Hovgården – Archeologické lokality se starými sídly Vikingů v zaniklých osadách na ostrovech na jezeře Mälaren.
 • Železárny Engelsberg – Zachovalé švédské železárny pocházející ze sedmnáctého a osmnáctého století. Průmyslový komplex, který v minulosti zpracovával železnou rudu  z těžební oblasti Bergslagen.
 • Skalní rytiny v Tanum – Soubor velkého množství skalních rytin z doby bronzové.
 • Skogskyrkogården – Lasní hřbitov a krematorium ve Stockholmu.
 • Hanzovní město Visby – Zachovalé opevněné město na ostrově Gotland.
 • Kostelní město Gammelstad – Vesnice dřevěných domů kolem kamenného kostela, které sloužily pro ubytování věřících, kteří to měli daleko k návštěvě kostela.
 • Laponské území – Oblast Laponska nacházející se za polárním kruhem, jenž je obydlena původními obyvateli, žijícími svým tradičním způsobem života.
 • Námořní přístav Karlskrona
 • Zemědělská krajina na jihu ostrova Öland
 • Höga kusten – Přírodní rezervace jenž se rozkládá na jihozápadním pobřeží Botnického zálivu
 • Těžba mědi v okolí Falunu
 • Rádiová stanice Grimeton – Zachovalá rádiová stanice z let 1922 až 1924.
 • Struveho geodetický oblouk – Soustava triangulačních bodů táhnoucí se od severru Norska po Černé moře. Na území Švédska leží čtyři body, které jsou zařazeny do tohoto zápisu na Seznam Světového dědictví. Tento zápis má Švédsko společný s dalšími zeměmi.
 • Zdobené farmy v Hälsinglandu – Na seznam je zapsáno sedm tradičních dřevěných farem stojících na území historické provincie Hälsingland.