Cestování do Švédska a Schengen

Schengenský prostor neboli zkráceně „Schengen“ (česky vyslovujeme „Šengen“) je označení pro území „zemí Schengenu“ to je zemí. které se účastní takzvané Schengenské dohody. Na tomto území mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou na hraničním přechodu. Švédsko je také součástí Schengenského prostoru, Švédsko Schengenskou smlouvu podepsalo 19. prosince 1996 a k otevření švédských hranic došlo 25. března 2001.