Švédská MPZ

Mezinárodní poznávací značka (MPZ) je označení státu, ve kterém bylo registrováno motorové vozidlo, které je eouto značkou označeno. Tato mezinárodní poznávací značka, v tomto případě Švédska, je doplňkem švédské státní poznávací značky (registrační značky) silničního motorového vozidla. Obě tyto značky spolu tak zaručují jednoznačnou celosvětovou identifikaci vozidla. Mezinárodní poznávací značka Švédska je S. Švédsko používá svou MPZ již od roku 1911.

Každý stát a některá území mají přidělenu vlastní rozlišovací značku státu (mezinárodní poznávací značku). Tato značka se skládá z jednoho až čtyř písmen, přičemž tato písmena musí být provedena černou barvou na bílém podkladě, který má tvar elipsy. Ale také platí, že v rámci Evropského hospodářského prostoru nemusí být MPZ členských států umístěna na vozidle, pokud je toto vozidlo vybaveno registrační značkou s modrým pruhem EU.